خدمات - پیشگامان تدبیر ماهان

خدمات

بهینه سازی و سئو

توافقی تماس بگیرید
 • بهینه سازی داخلی (onpage)
 • بهینه سازی خارجی (offpage)
 • بازاریابی محتوایی

پورتال خبری

میلیون 28 تومان
 • طراحی پورتال خبری
 • اجرای قالب ویژه خبری
 • ساختار schema و بهینه سازی

طراحی وب

میلیون 10 تومان
 • سایت های شرکتی - خدماتی
 • سایت های نمونه کار - شخصی
 • سایت های حقوقی - پزشکی و ...

فروشگاه آنلاین

میلیون 18 تومان
 • طراحی حرفه ای فروشگاه
 • اجرای قالب ویژه فروشگاهی
 • ساختار schema و بهینه سازی

طراحی اپلیکیشن موبایل

میلیون 12 تومان
 • طراحی اپلیکیشن موبایل اندروید و اپل
 • طراحی اپلیکیشن فروشگاه ها و …
 • اپلیکیشن سیستم های مدیریت محتوا